Algemene gebruiksvoorwaarden van de Natural Granen website

Recentste update privacyverklaring: 31 oktober 2017.

Deze website wordt beheerd door Natural Granen Gebroeders De Scheemaecker NV, met maatschappelijke zetel in de Metropoolstraat 28-29, 2900 Schoten, hierna 'Natural Granen' genoemd. De gebruiksvoorwaarden van deze website vindt u hieronder in detail.

Door deze website te gebruiken verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u de website te verlaten.

1. De inhoud van de website

Natural Granen stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Toch kan Natural Granen niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

De informatie op deze website werd te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Natural Granen, de bedrijven die aan ons gelinkt zijn en hun directieleden en werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken aan andere webpagina’s via een link op de website.

Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit o.a.:

  • handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op de website, inclusief maar niet beperkt tot informatie over de producten;
  • storingen in het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software;
  • onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;
  • het gebruik van websites waarop u via een link op onze website terechtkomt, zoals maar niet beperkt tot webshops;
  • inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

2. Externe links

Op diverse plaatsen op deze website krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of knop. Natural Granen heeft niet noodzakelijk een band met deze websites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.

3. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle intellectuele-eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Natural Granen of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars.

Die intellectuele-eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel-eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

Het is verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Natural Granen.

Na het verkrijgen van deze toestemming mag u de informatie van de website alleen overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een deel van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © Natural Granen. Alle rechten voorbehouden.' Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar legal@aveve.be.

4. Persoonsgegevens en privacy

Staat u op het punt om uw persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt.

5. Vragen en klachten

Natural Granen wil dat uw bezoek aan onze website vlekkeloos verloopt. Hebt u een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via info@natural-granen.com of schrijf een brief naar Natural Granen Gebroeders De Scheemaecker NV, met maatschappelijke zetel in de Metropoolstraat 28-29, 2900 Schoten.

6. Ter aanvulling:

Natural Granen heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Leuven.

Ontvang regelmatig updates van de Winnaars.

Als u zich hier abonneert, wordt u toegevoegd aan de mailinglijst van Natural. U kunt zich op elk moment afmelden. Klik daarvoor gewoon op de link 'Afmelden' in onze e-mails.