Ogólne warunki użytkowania

Wersja: 30.11.2022

Stroną internetową zarządza firma Natural Granen Gebr. De Scheemaecker BV, z siedzibą pod adresem 2900 Schoten, Metropoolstraat 28-29, zarejestrowana w bazie danych Belgian Crossroads Bank for Enterprises i posiadająca numer BE 0437.115.256 (dalej „Natural Granen”). Warunki użytkowania tej strony internetowej zostały szczegółowo opisane poniżej. Korzystając z tej strony internetowej, oświadczasz, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie akceptujesz tych warunków? W takim przypadku prosimy o opuszczenie strony.

Zawartość strony internetowej

Firma Natural Granen zebrała zawartość tej strony internetowej z najwyższą starannością. Jednakże Natural Granen nie może zagwarantować, że zawartość strony internetowej jest całkowicie dokładna, aktualna lub kompletna. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub awarie na stronie internetowej.

W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez prawo, my oraz firmy z nami powiązane nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania ze strony internetowej. Ta sama zasada dotyczy wizyt na innych stronach internetowych, które są z nią powiązane.

Innymi słowy, nie ponosimy odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające z:

problemów związanych z użytkowaniem strony internetowej, w tym między innymi w przypadku wirusów, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania;

nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych informacji;

korzystania ze stron internetowych, do których linki znajdują się na stronie internetowej;

treści zewnętrznych podstron lub innych stron internetowych powiązanych z niniejszą stroną internetową lub z niej pochodzących.

Prawa własności intelektualnej

Prawa do wszelkiej własności intelektualnej na tej stronie internetowej stanowią własność firmy Natural Granen lub firm z nami powiązanych. Niektóre informacje zostały umieszczone za zgodą ich właściciela. Prawa własności intelektualnej obejmują również prawa autorskie i/lub prawa do znaków towarowych we wszystkich tekstach, zdjęciach, rysunkach, logo, materiałach audiowizualnych, oprogramowaniu i innych materiałach, które mogą być objęte prawami własności intelektualnej

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek części lub całości zawartości niniejszej strony internetowej bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Natural Granen. Po otrzymaniu zgody można kopiować informacje ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych i osobistych. „Kopiowanie” oznacza drukowanie, pobieranie lub dystrybucję części strony internetowej. Uwaga: Na wszystkich takich kopiach użytkownik zobowiązany jest umieścić następujące oświadczenie: „Copyright © Natural Granen. Wszelkie prawa zastrzeżone.” Nie masz pewności, czy wykorzystanie informacji jest zgodne z tymi warunkami? Wyślij nam swoje pytanie na adres legal@arvesta.eu.

Linki zewnętrzne

Strona internetowa zawiera linki do innych stron, które uzupełniają podane na niej informacje. Linki mogą występować w formie hiperłączy, banerów lub przycisków. Nie zawsze jesteśmy powiązani z tymi stronami lub ich właścicielami. Dlatego nie odpowiadamy za te takie strony ani za publikowane tam informacje.

Pytania i skargi

Pragniemy zapewnić ci jak najlepszy komfort użytkowania naszej strony internetowej. Masz pytania lub skargi dotyczące naszej strony? Jeśli tak, skontaktuj się z nami. Można to zrobić za pomocą formularza kontaktowego.

Jeszcze jedno…

Mamy prawo do wprowadzania zmian i poprawek na stronie internetowej i/lub w ogólnych warunkach w dowolnym momencie. Możemy to zrobić bez uprzedniego powiadomienia.

Zarówno korzystanie ze strony internetowej, jak i ogólne warunki podlegają prawu belgijskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z tą stroną internetową zostaną skierowane do sądu właściwego w Leuven (Belgia).

Metropoolstraat 28-29

2900 Schoten, België

Tel. +32 3 640 35 50

order@natural-granen.com

      © 2024 Arvesta. Wszelkie prawa zastrzeżone.